Удирдах зөвлөл

Шинэ Зууны Удирдагч олон улсын сургуулийн удирдах зөвлөл

  • Б.Отгонбат, Удирдах зөвлөлийн дарга, ерөнхийлөгч
  • Т.Эрдэнэчимэг, ШЗУОУС-ийн гүйцэтгэх захирал, гишүүн
  • Ж.Билгүүн, үүсгэн байгуулагчийн төлөөлөл
  • Корин Данкен, гадаад зөвлөх, гишүүн
  • Билл Линдау, гадаад зөвлөх, гишүүн
  • Брайн Смит, гадаад зөвлөх, гишүүн
  • Б.Доржханд, багшийн төлөөлөл
  • С.Тананчимэг, эцэг эхийн төлөөлөл
  • Э.Өдөр, сурагчийн төлөөлөл