Сурагчдын хоцрогдол арилгах хөтөлбөр

hotsrogdol arilgah hutulbur

Түвшин тогтоох шалгалтаар агуулгын хоцрогдолтой суралцагчдыг судлагдахуун бүрээр багш нар сурагчдад хичээлийн бус цагаар давтлага өгч ажиллана.

Эцэг эхчүүд хоцрогдол арилгах багшийн цагийн хөлсийг сургалтын төлбөрөөс гадна нэмж төлнө.