Сургалтын төлбөр

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР, БҮТЭЦ /2020-2021 оны хичээлийн жил/

1. ЭЛСЭЛТИЙН ХУРААМЖ – 30,000 (₮)

2. СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР

Нэг айлын 2 хүүхдийн хөнгөлөлт тус бүр 100,000₮

Сургалтын төлбөрийг сургуулийн санхүүгийн албанд бэлнээр төлж болно. Глобал Удирдагч их сургуулийн байр, өрөө 103

Банкны нэр: Хаан банк

Хүлээн авагч: Шинэ Зууны Удирдагч ахлах сургууль

Дансны дугаар: 5027611946

Гүйлгээний утга: Сурагчийн овог, нэр, анги, бүлэг, утасны дугаар

1-12-р АНГИ

4,900,000₮

3. СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ ХУГАЦАА:

 • 5 сарын 30-ны дотор суудал баталгаажуулалтын урьдчилгаа 30% төлөх
 • 9 сарын 1-ний дотор хоёр дахь 30% төлөх
 • 12 сарын 15-ны дотор үлдэгдэл төлбөрөө 100% төлж дуусгах

Гэрээнд заасан хугацаанд төлөөгүй бол хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд үнийн  дүнгийн 0,5%-иар алданги тооцно.

4. ДҮРЭМТ ХУВЦАС

(Том хэмжээ өмсдөг хүүхдэд 10% -ийн нэмэгдэл үнээр тусгай захиалга хийнэ.)

Поло цэнхэр цамц (M, L, XL)

 

Поло цагаан цамц (M, L, XL)

Богино ханцуйтай

Урт ханцуйтай

32,000₮

35,000₮

32,000₮

5. ӨДРИЙН ХООЛ ()

(Халуун хоол)

(Хоолны цэсийг вэбсайтаас харна уу.)

БАГА АНГИ

5000₮

ДУНД, АХЛАХ АНГИ

6000₮

Хоолны мөнгийг 5027499387 (Ж.Билгүүн) дансанд сурагчийн анги, нэрийг  бичиж шилжүүлнэ.

6. АВТОБУСНЫ ТӨЛБӨР 

(Автобусны маршрутыг     вэбсайтаас харна уу.)

120,000₮

Автобусны төлбөрийг сар бүрийн 5-ны дотор тушаасан байх

Төлбөр буцаах журам: Сурагч сургуулиас гарах тохиолдолд сургалтын төлбөрөөс доорх шатлалын дагуу буцаалт хийнэ. Ингэхдээ эцэг эх, асран хүмүүжүүлэгч өргөдлийг Гүйцэтгэх захиралд гаргаж шийдвэрлүүлнэ.

Хичээлд суусан хоног

Төлбөр буцаах хувь хэмжээ

 • Хэрэв хичээл эхлэхээс 2 долоо хоногийн өмнө бол,
 • Хэрэв нэг долоо хоног хичээлд суугаад сургуулиас гарч байгаа бол,
 • Хэрэв 2 долоо хоног хичээлд суугаад гарч байгаа бол,
 • Хэрэв 4 долоо хоног хичээлд суугаад гарч байгаа бол,
 • Хэрэв 8 долоо хоногоос дээш хугацаанд хичээлд суугаад гарч байгаа бол,
 • Урьдчилгаа төлбөрийг олгохгүй.
 • Хоёр долоо хоногийн хичээлд суусан хугацааны төлбөрөөр тооцож, үлдэгдэл төлбөрийг буцаана.
 • Дөрвөн долоо хоногийн хичээлд суусан хугацааны төлбөрөөр тооцож, үлдэгдэл төлбөрийг буцаана.
 • Найман долоо хоногийн хичээлд суусан хугацааны төлбөрөөр тооцож, үлдэгдэл төлбөрийг буцаана.
 • Төлбөрийг буцааж олгохгүй.

Автобусны үйлчилгээ авсан хоног

Төлбөр буцаах хувь хэмжээ

 • Хэрэв 2 долоо хоног хүртэлх хугацаанд автобусны үйлчилгээ авч байгаад гарсан бол,
 • Хэрэв 2 долоо хоногоос дээш хугацаанд автобусны үйлчилгээ авсны дараа гарах бол,
 • Автобусанд суусан хоногийн төлбөрийг суутгаж, үлдэгдэл төлбөрийн 80%-ийг буцаана.
 • Төлбөрийн буцаалт байхгүй.

Холбоо барих мэдээлэл

Санхүүгийн алба:

И-мэйл: chiefaccglu@gmail.com

Утас: 976-94051662

Утас/Факс: 976-70131662