Түүхэн замнал

Түүхэн замнал

 • 2012 оны 8-р сар

  “Шинэ зууны удирдагч” ахлах сургууль байгуулагдсан.
 • 2015 оны 9-р сар

  “Шинэ зууны удирдагч” ахлах сургууль нь бүрэн дунд сургууль болж өргөжсөн.
 • 2017 оны 12-р сар

  Шинэ Зууны удирдагч ерөнхий боловсролын сургууль нь 5 жилийн ойгоо тэмдэглэн өнгөрүүлэв.
 • 2019 оны 4-р сар

  “Шинэ зууны удирдагч” сургууль нь Кэмбрижийн хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэлснээр Шинэ Зууны Удирдагч Олон Улсын Сургууль болсон.