Төгсөгчдийн холбоо

tugsugchdiin kholboo

Төгсөгчдийн холбооны зохион байгуулдаг үйл ажиллагаанууд

  • Шинэ зууны Удирдагч сургуулийн төгсөгчидтэй холбогдох, мэдээлэл солилцох
  • Төгсөгчдийн холбооноос зохион байгуулж буй үйл ажиллагаанд төгсөгчдийг урьж авчрах
  • Гадаадын их, дээд сургуулиуд болон коллежуудтай холбогдож, Шинэ зууны Удирдагч сургуулийг танилцуулах
  • Жил бүрийн төгсөгчдийн уулзалтыг зохион байгуулж, статистик мэдээллийг шинэчлэх
  • Олон нийтийн сүлжээ, мэдээллийн хэрэгслүүдээр өөрсдийн үйл ажиллагааг түгээх
  • Сурагчдад мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх, туршлага хуваалцах, санал бодол солилцох