Цахим бүртгэл

Шинээр элсэгч нь дараах цахим бүртгэлийн маягтыг бөглөн бүртгүүлэх боломжтой.

Холбоо барих хаяг

Шинэ Зууны Удирдагч олон улсын сургуулийн байр

И-мэйл: info@newcentury.edu.mn

Утас: 94051662