Элсэгчийн анкет

Элсэн суралцагч нь элсэгчийн анкетыг дараах “Маягт татах”-аас татан авч бөглөн сургалтын албанд авчирч өгнө.

Холбоо барих хаяг

Шинэ Зууны Удирдагч олон улсын сургуулийн байр

И-мэйл: info@newcentury.edu.mn

Утас: 94051662