Элсэлтийн шалгалт

  • 1-р ангид элсэн суралцах гэж буй сурагчдаас шалгалт авахгүй, эцэг эх, асран хамгаалагчтай нь ярилцлага хийнэ.
  • 2-12 -р ангийн сурагчдаас Математик, Монгол хэл, Англи хэлний хичээлээр түвшин тогтоох шалгалт авч, 75%-иас дээш үнэлгээтэй шалгагдсан сурагчдыг элсүүлнэ.
  • Элсэлтийн шалгалтад тэнцсэн сурагчид Сургалтын албатай “суралцах гэрээ”-гээ хийнэ.

Холбоо барих мэдээлэл

Сургалтын алба

И-мэйл: info@newcentury.edu.mn

Утас: 94051662