Сурагчдын тээврийн үйлчилгээ

Манай сургууль сурагчдадаа сургууль гэрийнх нь хооронд аюулгүй зорчих боломжоор хангах үүднээс аюулгүй байдлыг хангасан автобусаар нийт 3 чиглэлд үйлчилж байна. Сургуультай гэрээтэй ажилладаг автобус болон жолооч нар сурагч тээвэрлэх стандарт, дүрэм журмуудыг хангаж буй эсэхийг тогтмол шалгаж, баталгаажуулдаг болно.

Сургуулийн автобусны явах чиглэл

school bus

Сургуулийн автобусны журам

Журмыг “Мэдээлэл татах”-аас татан авч журамтай танилцана уу.

Сургуулийн автобусны гэрээ

Автобусны үйлчилгээг авахаар бол автобусны гэрээг “гэрээ татах” хэсгээс татан авч бөглөн сургалтын албанд авчирч өгнө үү.